Loading...
LOT III L 111 Fiadanana Tsimbazaza, 101 Antananarivo, Madagascar
cellulecommunicationcmcs@gmail.com
+261 34 78 002 45
Lun - Ven : 08 h 30 - 16 h 30

Iraka

Mba hahafahan’ny Foibe Malagasy momba ny Fary sy ny Siramamy manatratra ireo tanjona izay voafaritra ho ataony, dia misokajy efatra (4) lehibe ny iraka nampiandraiketina azy. Izany dia voafaritra ao amin’ny làlana nanorenana ny Foibe.

Icon

Fampiroboroboana ny fihariana siramamy

Famolavolana sy fanolorana ireo hevitra sy fepetra rehetra ho entina handaminana, hanatsarana ary hampivoarana ny seham-pihariana siramamy

 

Handalina

Icon

Fampanarahan-dalana

Isan’ny asa sy iraka iray lahibe tsy maintsy ataon’ny Foibe Malagasy momba ny Fary sy ny Siramamy ny fandraisana anjara amin’ny fandrafetana vala hahafan’ny rehetra mahazo tombony amin’ny fihariana siramamy

 
Handalina

Icon

Fahafaha-mifaninana

Manoloana ny fitobahan’ireo vokatra siramamy avy any ivelany, dia manana andraikitra koa ny Foibe amin’ny fanatsara ny fahahafahana ifaninana  ho an’ny vokatra malagasy

 

Handalina

Icon

Fampiroboroboana ny orinasa madinika

Ny fampiroboroboana fanaovana orinasa madinika eny ambanivohitra misahana ny fanaovana siramamy sy ny vokatra azo avy amin’ny fary dia isan’ny asa ataon’ny Foibe Malagasy momba ny Fary sy ny Siramamy.

 
Handalina

Iza moa izahay ?

Ny Foibe Malagasy momba ny fary sy ny siramamy, dia rafi-panjakana iray misahana ny fitantanana sy fampandehanana ny fihariana siramamy eto Madagasikara. Ratsa-mangaikan’ny Ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra sy ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana izy. Ny fampiroboroboana ny fihariana siramamy no tena imason’ny Foibe.

Amin’ny maha rafi-panjakana voatokana azy, ny Foibe dia miantoka ny fanohanana ny fampivelarana maharitra ny fihariana, amin’ny alalan’ny fikarohana, fanolorana zava-baovao mba hahatonga ny vokatra siramamy ho afa-mifaninana eo amin’ny tsena rehetra misy na anatiny izany na ivelany. Ny fitantanana mahomby no miantoka izany rehetra izany.

 

Sata mifehy

Rafi-panjakana afaka mivarotra sy mamokatra – EPIC


 

Mpiahy ara-teknika

Ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra

Ministeran’ny Fiompiana sy ny Fambolena


 

Lalàna mifehy

Ny lalàna mifehy ny CMCS, dia  ny lalàna 2015-523 tamin’ny 23 martsa 2015


En savoir plus

Ireo vaovao misongadina momba ny fihariana siramamy

Araho akaiky ireo vaovao rehetra mahaliana mba hahafahanao manaraka ny fivoaran’ny fihariana siramamy. Ny songandim-baovao ato dia nofantenana manokana ho antsika hahafahana mamantatra ny zava-misy eto an-toerana, any ivelany ary ireo zava-baovao mahakasika ny famokarana fary sy siramamy

 

Namakia : Fizarana fitaovana ho an’ny tantsaha mpamboly fary

Namakia, izay ahitana ny fambolena fary lehibe indrindra ao amin’ny […]

Namakia : Fizarana fitaovana ho an’ny tantsaha mpamboly fary

Namakia, izay ahitana ny fambolena fary lehibe indrindra ao amin’ny […]

+
Taom-piotazana fary 2022-23

Raha ny taom-pijinjana fary 2022-23 teto Madagasikara no jerena dia […]

Taom-piotazana fary 2022-23

Raha ny taom-pijinjana fary 2022-23 teto Madagasikara no jerena dia […]

+

Antotanisa

Amin’izao vanim-potoana mampiroborobo ny serasera sy ny teknolojia izao, dia manana lanja lehibe tokoa ny antontanisa. Io no azo tenenina hoe fototry ny fandrosoan’ny fiaraha-monina misy antsika amin’izao. Arak’izany, dia omena maimaim-poana ny rehetra ny antotanisa rehetra mahakasika ny fihariana siramamy ato ananan’ny Foibe.

 

Icon

750

Planteurs indépendants

Icon

91000

tonnes de sucre produits

Icon

600000

tonnes de cannes produites

Icon

91000

tonnes de sucre produits

En savoir plus

La filière sucre est en bonne santé

La filière sucre est en bonne santé

150

Associations et coopératives

2

Projets en cours

2

Unités nouvellement installées

220000

Individus concernéss

En savoir plus

Contacter-nous

Pour tous vos projets, nous sommes à votre disposition.

    © www.cmcs.mg, Tous droits reservés.